LAADUNTARKKAILU MAHDOLLISTAA KORKEALAATUISET TUOTTEET

Laatu

Asiakas on meillä tekemisen keskiössä. Laatukokemus Eskomaticista alkaa jo, kun asiakas vertaa toimittajavaihtoehtoja.

Eskomatic laatu syntyy henkilökunnan ammattitaidosta. Varmistamme Eskomatic Academy mittauskoulutuksella, että kaikki mittaajat osaavat käyttää ja mitata käsimittavälineillä. Geometrista tuotemäärittelyä (GPS – toleranssit ja pinnankarheudet), on koulutettu koneistajille asiakkaan piirustusten ja mitoitusten ymmärtämiseksi.  

Tarjousvaiheessa koneistajat ja menetelmiin perehtyneet osaajamme ovat myyntimme tuena määrittämässä parasta ja tuotannollisinta tapaa valmistaa kappaleet ja kokoonpanot. Tuotannossa käytämme CAD/CAM-, CNC editointi sekä konesimulointiohjelmistoja.

Teemme tarvittaessa myös FAI-raportin. Koneistuksen aikana tehtyjä mittatuloksia käytetään reaaliaikaisesti tilastolliseen prosessin ohjaukseen ja tallenteista koostetaan mittapöytäkirjat.

Faktoihin perustuvat tilastolliset analyysit luovat perustan toimintamme kehittämiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Seuraamme tarvittaessa asiakkaalle kriittisiä parametrejä tekemällä prosessista kyvykkyysanalyysin. Gage R&R tutkimuksilla saamme tietoa parametreihin käytettyjen mittavälineiden aiheuttamasta vaihtelusta. Tällä varmistamme, että käytössä on riittävän tarkka mittaväline. Tuotantoprosessin riskien arviointiin ja kontrollointiin käytämme PFMEA ja Control Plan työkaluja. 

Eskomaticin Lean Managementin päätehtävä on sujuvoittaa tuotannossa tehtävää työtä, olla siellä missä tapahtuu ja auttaa työntekijöitä välittömästi ongelmien ratkaisussa. Poka Yoke -ajattelulla pyrimme virheiden minimointiin aina, kun se on mahdollista. Näin saamme tuotteet asiakkaillemme luvatulla laadulla ja sovitulla toimitusajalla.

Eskomaticissa on käytössä ISO 9001:2015 sertifoitu laatujärjestelmä.

eskomatic laatu
Klikkaa kuva suuremmaksi

KOORDINAATTIMITTAUS

  • mitta-alue 500x500x500
  • mittausepävarmuus ± (2,4 + L/300) μm

2-VAIHE- JA ULTRAÄÄNIPESU

VIDEOMITTAUS

  • mitta-alue 250x200x150
  • mittausepävarmuus ± (2+3L/1000) μm
  • lisävarusteena koskettava mittapää

YMPÄRISTÖ

Eskomatic Oy pyrkii toiminnassaan välttämään ympäristön turhaa kuormittamista. Kierrätys ja ongelmajätteistä huolehtiminen on osa ympäristön huomioonottavaa toimintaamme.

Copyright © 2024 Eskomatic Oy.