Laaduntarkkailu mahdollistaa korkealaatuiset tuotteet

LAATU

Eskomaticissa on käytössä ISO 9001:2015 sertifoitu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmämme on rakennettu täyttämään vaativan tuotantoympäristömme tarpeet ja täyttämään asiakkaidemme odotukset. Tuotannonaikaisilla laadunvarmistus- ja jatkuvan kehittämisen menetelmillämme on jo pitkät perinteet ja saavutettu hyviä tuloksia. Seuraamme erilaisia tunnuslukuja, kuten toimitusvarmuutta ja läpimenoaikoja oman toimintamme kehittämiseksi. Materiaaliseurantamme mahdollistaa raaka-aineseurannan eräkohtaisesti. Vaativissa tuotteissa hyödynnämme Six Sigman mukaisia tilastollisia tuotantoprosessin arviointimenetelmiä. Kalibroimme itse suurimman osan mittavälineistämme. Varmistamme korkeatasoinen laadun tarvittaessa pinnankarheuden mittalaitteella, koordinaatti- tai videomittauksella.

laatu
Klikkaa kuva suuremmaksi

KOORDINAATTIMITTAUS

  • mitta-alue 500x500x500
  • mittausepävarmuus ± (2,4 + L/300) μm

VIDEOMITTAUS

  • mitta-alue 250x200x150
  • mittausepävarmuus ± (2+3L/1000) μm
  • lisävarusteena koskettava mittapää

2-VAIHE- JA ULTRAÄÄNIPESU

ISO9001

laatu
laatu

YMPÄRISTÖ

Eskomatic Oy pyrkii toiminnassaan välttämään ympäristön turhaa kuormittamista. Kierrätys ja ongelmajätteistä huolehtiminen on osa ympäristön huomioonottavaa toimintaamme.

hyvät tyypit

 

kiikarit